2017

Lyssna

18/11 – 21/1 2018 enstenenstenensten

Kennet Williamsson

Kennet Williamsson, född 1951, har varit verksam som keramiker, konstnär och formgivare i över 50 år. Han har haft ett stort antal utställningar i både Sverige och utomlands och finns representerad vid många museer och institutioner. Sedan 1984 har han regelbundet undervisat vid Konstfack, Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg och Capellagården på Öland. Kennet Williamsson erhåller statlig inkomstgaranti sedan 1992 och blev tilldelad Prins Eugens medalj 2006.

Inspirerad av äldre tiders föremål och av keramiska traditioner skapar Kennet Williamsson keramik som berör. Det vilar en tidlöshet och ett lugn över hans avskalade estetik, som står i dialog med traditionen.
I  utställningen enstenenstenensten visar Kennet Williamsson en installation på konsthallens övre plan. På nedre plan visas en serie fat som inte visats tidigare. Faten är dekorerade av Tom Hedquist.

fotograf: Patrik Johansson

18/11 – 21/1 2018 Arkitekturkulturen

Mattias Backström

Fotografi

Mattias Backström, född 1978, har under de senaste tio åren fokuserat blicken mot linjer och mönster funna i modern arkitektur. Hans fotografier från New York, Los Angeles och flertalet europeiska städer porträtterar kända och mindre kända byggnadsverk på ett sätt som kan få betraktaren att se på sin arkitektoniska omgivning med nya ögon. Bilderna föreställer allt ifrån utsnitt av fasader i dramatiska vinklar till mindre detaljstudier av interiörer. De är tomma på människor och strukturen står i fokus. Miljöerna som skildras är sällan eller aldrig namngivna. I ensamt majestät breder byggnader ut sig i det stora formatet, som helgedomar eller dokument över vår samtida urbana existens. De porträtterade objekten framkallar känslor av alienation såväl som nyfikenhet. Mattias Backström fångar storslaget det tysta samspel som pågår mellan linjer, mönster och ytor i stadens rum.

Mattias Backström är självlärd och har de senaste tio åren ställt ut på omkring 30 platser från Östersund i norr till Hamburg i söder. År 2015 hade han en stor utställning på Abecita Konstmuseum i Borås.

9/9 – 5/11 Spricker som rötter

Helena Mutanen

Helena Mutanen föddes i Stockholm 1965, där hon idag är bosatt och verksam. Hon är utbildad vid kungliga konsthögskolan i Stockholm och examinerades 1998. Sedan dess har hon ställt ut på många ställen i Sverige, men även i Köpenhamn, Hamburg och Warszawa. I sitt konstnärliga arbete omfamnar Helena Mutanen många olika material och tekniker. Oftast arbetar hon med skulpturala installationer, objekt, teckningar och ljudinstallationer.

I sitt konstnärskap ägnar sig Helena Mutanen åt ett utforskande av identitet, tillhörighet och ursprung. Hon beger sig ut på upptäcktsfärder i sitt allra innersta och finner minnen och erfarenheter som är personliga, men som även i någon mån kan kännas igen av alla som bär på upplevelser av uppbrott, migration och förlust. Fragment av minnen och erfarenheter från tider som flytt och platser som lämnats har utgjort utgångspunkten för Helena Mutanens skapande under senare år.

I utställningen Spricker som rötter visas installation, skulptur, fotografi och videoverk. Helena Mutanens skulpturer och installationer är ofta organiska till form och innehåll. De är sydda och vaxade med en speciell och tidskrävande teknik vilket ger dem ett närmast organiskt intryck. Det är lätt att se en släktskap mellan Helena Mutanen och konstnärer såsom Eva Hesse, Louise Bourgeoise och Anselm Kiefer.

Utställningen sponsras av Teleservice AB

17/6 – 27/8 MAKING AND BREAKING PATTERNS

Saadia Hussain

Saadia Hussain föddes i Lahore, Pakistan, 1973.  Som sjuåring flydde hon tillsammans med sin mamma och fyra äldre syskon till Sverige för att återförenas med sin pappa. Sverige blev hennes hemland och Pakistan hennes moderland. Två skilda världar som hon ständigt bär, bråkar och balanserar.

Saadia Hussain är verksam som konstnär, konstpedagog och konstaktivist och har sin bas i Stockholm. Genom sitt arbete vill hon väcka diskussion om vad och var hem är och om hur man delar det med andra. Den kreativa processen har varit ett viktigt verktyg i livet för henne; att få utforska, ifrågasätta, skapa och berätta. Saadia Hussain vill att fler ska upptäcka konstens makt, magi och möjligheter. Hon leder olika konstprojekt nationellt och internationellt med tonvikt på tillgänglighet, demokrati, delaktighet och yttrandefrihet och har utvecklat metoder som möjliggör icke-professionellas deltagande i konstnärligt kollektivt skapande.

Mönsterbygge är centralt i Saadia Hussains konstnärskap. Våra liv formas utifrån mönster och upprepningar. Mönster kan vara både synliga och osynliga. Genom att omskaka och omskapa mönster reflekterar Saadia Hussain över vanor, kulturer, traditioner och system. I utställningen MAKING AND BREAKING PATTERNS konstruerar, kombinerar och komprimerar hon sin komplexa identitet för att förstå. En berättelse om makt och motstånd blir synlig.

Vernissage 17/6 kl. 12-16.

Utställningen invigs kl. 13.

13/5 – 11/6 Kulturskolans elevutställning

(O)Hållbart

I årets elevutställning visas måleri, grafik, collage och skrotskulpturer utifrån temat (O)Hållbart. Bildkonsteleverna har i sitt skapande inspirerats av tidigare utställningar i konsthallen.  Egon Schiele och Jockum Nordströms fantastiska bildvärldar av människor, djur, natur och arkitektur har också vävts in i årets tema.

På nedre plan visas filmer skapade av Kulturskolans filmelever.

Vernissage: Lördag den 13/5 kl. 12-16.

Utställningen invigs kl. 13.

 

25/3 – 7/5 Back to Nothing

Jonas Larsen

Teckning, måleri, installation

Jonas Larsen, född 1963 i Malmö, utbildade sig under 1990-talet inom konst och design vid Danmarks Designskole i Köpenhamn samt vid Sandberg Instituut i Amsterdam. Sedan ungefär tjugo år tillbaka bor och verkar han på Österlen och är medlem i ÖSKG.

Under årens lopp har Jonas Larsen verkat som designer, glasblåsare och konstnär. I utställningen Back to Nothing visas nyproducerade verk i form av teckning, skulptur och installation. I utställningen visas bland annat en serie figurativa teckningar där Jonas Larsen har utgått från ikoniska massmediala bilder som speglar händelser i vår samtid. Han vill, med estetikens hjälp, få oss att se det som inte alltid syns, men som vi borde se. Teckningarna liknar vid en första anblick telefonteckningar skapade på papper under långa telefonsamtal, men snart framträder andra bilder ur linjerna, bilder vi känner igen från det konstanta nyhetsflödet. Det handlar om bilden av en torterad fånge i det ökända Abu Ghraib fängelset i Irak. Han står på en pall, med armarna utsträckta och en huva neddragen över huvudet. Men det handlar också om bilden av en barnsoldat i Kongo, kravallsoldater i Ukraina samt en grupp människor ur Rohingyafolket som hålls i ett läger i Burma.

Dessa verk ställer oss frågan; Kan det obehagliga och det estetiska samverka? Samt, kan det estetiska hjälpa oss att se det obekväma?

21/1 – 19/3 2017 SWEDEN CHINA

Ett möte mellan svensk och kinesisk samtidskonst

Utanför Kina har mycket fokus riktats mot den västinfluerade kinesiska samtidskonst som skapats från 1970-tal fram till idag. Men i kina domineras marknaden alltjämnt av den klassiska kinesiska konsten, av kalligrafin och tuschmåleriet.

Att de japanska träsnitten influerade impressionisterna är allmänt känt, men även den klassiska kinesiska konsten har haft en högst påtaglig inverkan på den västerländska konsten. I utställningen Sweden China – Ett möte mellan svensk och kinesisk samtidskonst presenteras ett urval verk av svenska och kinesiska samtidskonstnärer, där kalligrafins och tuschmåleriets bildelement kan skönjas som en gemensam nämnare, men där även skillnaderna i bildspråk och bilduppbyggnad är tydlig.

Det kinesiska tuschmåleriet kan delas in i tre genrer; Landskap, Blommor/fåglar/insekter och Människoskildringar. Kalligrafin betraktas som skrift.

Följande konstnärer medverkar i respektive genre:

Blommor/fåglar/insekter: Li Shao Wen, Ingegerd Möller, Bo Swenson, Wang Leyun, Lotta Döbling, Lin Lin, Chen Lu, Guan Ming Hua, Guo Jing. Landskap: Svante Rydberg, Gu Daming, Gunnar Larsson, Martin Ålund, Mo Tian, Chen Si Yuan, Lu Qi Jun, Han Ting Ting, Han QingZhen. Människoskildringar: Eva Zettervall, Torsten Jurell, Dan Wirén, Maria Björklund, Ding Hong, Jian Wei Ju, Gao Xiang, Han Yutong, Kay Zhang, Wang Jing Xue.

Utställningen har curerats av Jan Erik Nilsson

Föredrag med Jan Erik Nilsson

Med konsten till Kina - Den kinesiska konstscenen idag

Torsdagen den 23/2 kl. 18.45

I anslutning till utställningen Sweden China, håller Jan Erik Nilsson, utställningens curator en föreläsning om den kinesiska konstscenen idag.

Obs! Föredraget är gratis men anmäl deltagande: 0417- 181 16

Mo Tian
Bo Swenson