2013

Lyssna

14.12 – 26.1 Within Forests, Åsa Carnelid-Wickman

Åsa Carnelid-Wickman arbetar huvudsakligen med fotografi, men är i grunden målare och måleriet är fortfarande en utgångspunkt eller referens. Identitetsfrågor som rör vad det är att vara människa är ofta i fokus. Landskapet fungerar som igångsättare, liksom ytan. Arbetet sker både med ett insamlande av råmaterial, främst i naturen men även i urbana miljöer, och genom fotografering direkt på plats och utifrån bildidéer och iscensättningar i ateljén. Vidare arbete sker digitalt. Det är ofta mjuka material som textil, gräs och plast, vatten och snö. Den taktila känslan är väsentlig och vägledande, liksom mönster och strukturer.

– i arbetet med denna utställning till Tomelilla konsthall befinner jag mig mest i skogen. Jag utforskar vår relation till naturen i fotografiska bilder där speglingar, mönster och strukturer formar bilder, mentala tillstånd och rum. Det sker reflektioner och inneslutningar av tid och mänsklig närvaro och av skeenden i och mellan bilder. Bilderna förkommer ofta i serier på ett och samma bildtema, och ibland även utifrån samma plats.

Åsa Carnelid Wickman

http://asacarnelidwickman.se/

26.10 – 8.12 Håkan Berg

"Det råder öppenhet, allvarsam besinning, vemod och nyfiken livsglädje i Håkan Bergs bilder. Han ritar med LIVETS KRITOR På LJUSETS TAVLOR. Några enstaka former, ett par glesa färger får fäste på papperet. Som när de sällsynta nattdjuren cirklar runt den enda ljuskällan.

Den insikt som styr Håkan Bergs skapande är att enkelheten är det allra svåraste. Men också att de viktigaste sakerna i livet kanske är sådant som vi först inte lägger märke till. Allt detta som, långsamt och osynligt, skapar nya sammanhang - utanför och inom oss.

Håkan Bergs bilder rör sig vid, och tar sig över, olika gränser. Det gäller då inte bara det som skildrar leken och allvaret utan han frilägger också det som finns mellan läpparna och orden, mellan jaget och världen, mellan ögat och synbilden. I samma ögonblick gör han allt detta synligt som avstannar, förklingar och det som bryter sig fram och blir till."

 

- Thomas Kjellgren, Kristianstads konsthall, om Håkan Bergs konstnärsskap

Vernissage lördagen den 26 oktober kl.13, invigningstalare Thomas Kjellgren

31.8 – 20.10 Susanna Arwin: Tantfullness

Susanna är målare och skulptör, och bor i Växjö.

1995 föddes konstprojektet "DEN SVENSKA TANTEN" av konstnären Susanna Arwin från Växjö. Projektet har sedan dess i stort sett levt ett självständigt liv och inspirerat många till olika uttryck.

Genom åren har mycket sagts och gjorts om Susannas tema "Den Svenska Tanten". Böcker har skrivits, utställningar gjorts, tantmuseum, pjäser, TV-program, radioprogram, tidningsartiklar i massor och en doktorsavhandling har skrivits.

Tomelilla konsthall kommer att visa Susanna Arwins senaste verk, en tantarmé kommer att inta konsthallen.

När Susanna har tagit del av reaktionerna av hennes konstprojekt slås hon av att man intresserar sig till stora delar om tantens attribut, hur hon ser ut, hur hon klär sig, vad hon gör, m.m

Hon har också fått frågan: När blir man "Tant"?

För Susanna är begreppet "Tant" av en helt annan innebörd:

Att vara "Tant", har för mig inget att göra med de yttre attributen.

Det är ett tillstånd där de inre kvaliteterna såsom - trygghet, fundamental enkelhet, rättframhet, civilkurage, fötterna på jorden, och en okonstlad "vanlighet" som är grunden.

Man kan säga att ; när man är tant är man så vanlig att man blir ovanlig...

Vad står då Den Svenska Tanten för?

Susanna Arwin menar att "Tanten" har en fundamental enkelhet och trygghet som vi alla så väl behöver, speciellt idag när könsroller är på väg att lösas upp. Hennes förhoppning är att kvinnor ska kunna behålla och integrera den trygghet som tanten står för i det nya samhället.

En utveckling av den gamla kvinnorollen.

Originalbilden är ett foto i storlek 4x1,80m. Bilden visades första gången i Maria Magdalena kyrka på Södermalm i Stockholm 1995 under Lucia-helgen. Utställningen var en av de första i ledet att visa installationskonst i kyrkorummet på uppdrag och inbjudan av Svenska kyrkan.

Bilden tillhör ARBETETS MUSEUM i Norrköping och ingår permanent i deras samling dokumentation av kvinnor under 1900-talet. Tomelilla konsthall har fått låna in denna i samband med utställningen.

Idag har "TANTEN" som begrepp ikoniserats och tantens status har avsevärt höjts.

Vernissage lördagen den 31 augusti kl.13, invigningstalare Amelia Adamo

Se Amelia Adamos blogginlägg

 

Utställningen sponsrad av:

15.6 – 18.8 Ida Adler & Simon Irvine: Blivnader

Ida Adlers målningar, till synes jordiga ideotoper fläckvis bevuxna av zinkvitt svampmycel rymmer ett djup som tar sin tid att uppfånga. Som ändblads-marmorering, sprider sig färgerna in i varandra dock inte i ett enda skikt på en vattenyta utan i en rymd av målarfärg som fram till det att den börjar torka låter sig styras, åtminstone delvis, i en process utan förutsägbart slut.

Adler använder en begränsad palett - bränd umbra, zinkvitt och silvergrått och i möten mellan dessa uppstår spänning, mellan ytskikt och grund, i föreningen av färgerna och längs med gränserna där fysikens lagar bestämmer fördelningen som i en flodmynning eller såsom små, små fraktaler som väller upp ur de flytande, tjocka lagren. Stelnandet sätter punkt för utvecklingen och låser det plastiska i ett ytskikt som skiftar från opakt och ogenomträngligt till lysande genomskinligt.

http://www.idaadler.com/

I över 20 år har Simon Irvine arbetat som trädgårdsmästare på Läckö slott, det vita barockslottet vid Vänern. Ett etiskt kretsloppstänkande har styrt arbetet som inspirerat mängder med besökare genom åren. Det mesta som odlas i slottsträdgården går att äta, är kravmärkt och serveras på slottets kafé och restaurang. Mötet med besökarna är avgörande och Simon Irvine har gjort sig känd också som en inspirerande föredragshållare, författare, fotograf och är trädgårdsdesigner bakom en rad utställningar och projekt på bland annat Gunnebo slott, Rosendal, Ulriksdal och Göteborgs botaniska trädgård. 

Oavsett vad man odlar går det att göra det dekorativt enligt Simon Irvine. Men visst älskar även han vissa växter mer än andra. Kål håller han högt för dess skönhet, portlak, en liten syrlig ört med mycket omega 3, blev en favorit i trädgården redan under barndomen i England och salladssorten Reine des glaces tycker han verkligen gör skäl för sitt drottningnamn. Utställningen på Tomelilla konsthall består av fotografier av dessa växter.

http://www.simonirvine.net/

Ida Adler
Simon Irvine

11.5 – 9.6 Bildkonstskolan ställer ut

Bildkonstskolan är Sveriges äldsta skola för barn och unga och vänder sig till elever mellan 7 och 16 år. Elevutställningen är ett resultat av 2 terminers arbete där eleverna har arbetat med skulpturer i form av inre självporträtt, måleriska stilleben och animerade filmer.

Välkomna på vernissage den 11 maj kl.13.00

 

17.5 – 9.6 Signs of Africa (nedre plan)

23.3 – 5.5 Detaljrikedom: frön av Elna Jolom

För harmonin är helheten viktig. Det är den som skapar rummet, upplevelsen och känslan. Men utan varje ingående detalj och djupdykning i materialets begränsningar finns inget att skapa helheten av. Det finns möjligheter i idéns behov och krav. I mina visioner och mål. Men att jobba som konstnär är också i stort att jobba med många tillkortakommanden. Ekonomiska barriärer att kreativt vandra förbi. Hål i ens sinne som ska bortses ifrån.  Rädslor som vägrar ge vika och som inte släpper sinnet fritt i en skapande process som annars kan ge oändliga möjligheter. Just den kamp som livet är och den frihet som lugnet i ett stilla möte med möjligheten kan ge är det min utställning handlar om. Den handlar om möten med det verkliga och med det som jag har tänkt och drömt men ännu ej upplevt, den handlar om livets svåra men också om detaljerna i alla tider tagen ur vår historia. Det är helt klart detaljerna som gör rikedomen.

Utställningen är skapad ur idéer från havet och blomsterängen mixade med fantasi och effektsökande. Förebilderna är avskalade och det jag försöker göra är att ge er ett rum mellan vatten och luft skapad i elden och med ur jorden tvättade stenar. Mitt arbete i glas lever i de fyra elementen luft, vatten, jord och eld. I hettan från ugnarna formar jag sanden som smälts till flytande glasmassa. När glaset stelnar tar det former som reflekterar som vatten ger luft under våra vingar.  Glaset som material kan ge så mycket effekter bara genom att jag använder dess egenskaper. Och mycket av mitt arbete handlar om just det att använda människans och materialets egenskaper för att nå full kraft och samhörighet så att strävan helt enkelt blir hel.

Jag vill förmedla lusten, paradiset när alla sinne har balans. Jag vill förmedla det som för mig ger rikedom. Färger. Former. Nyfikenheten och det som känns igen. Jag vill ge de vackra och det sinnliga det som går att upptäcka igen och igen utan att den som betraktar sett allt eller sett helheten. Jag vill överraska men ändå vara där på jorden utan märkvärdiga fraser och svårtillgängliga dilemman. Jag vill visa det levande och interagerande glaset i en naturlig och ofta självklar form men på ett sätt som skapar nyfikenhet och glädje. 

www.elnajolom.se

www.oskg.nu

Detalj av Elna Joloms Lotusblomma
Ärtbaljan av Elna Jolom

15.3 – 14.4 Unikum: Tekniskt möjligt (nedre plan)

Konstskolan Unikum, Österlens Folkhögskola är en treårig grundläggande konstnärlig utbildning för personer med en lätt kognitiv funktionsnedsättning eller en neuropsykiatrisk diagnos.

Vi ställer, den 15 mars – 14 april, ut teckningar och målningar under tema ”Tekniskt möjligt” på Tomelilla Konsthall, nedre plan.

Vi har studerat ”vardagsmaskiner” och verktyg som vi tecknat och målat av i olika material.

Vernissage 15/3 kl. 13.00 - 16.00!

Tänk på att de är särskilda öppetider under Påsk 28/3- 1/4 (10-14)
och 6/4- 7/4 (10-18).

Välkomna!

2.2 – 17.3 Fotografi i fokus: Hany Musallam & Torbjörn Larsson

"Förhållandet mellan en man och en plats är ett öppet förhållande. Det stannar kvar i hans medvetande. Det avslutas inte även om han lämnar platsen. Känsloavtrycken som platsen lämnar i människans själ är oändliga. Känslorna är inneboende i jaget. De kan snabbt komma upp till ytan med överväldigande intensitet, som om de hade högsta beredskap och närvaro. Och även om dessa känslor inte skapas ur sådan intensitet är det på det viset de alltid förmedlas.   

När du dödar platsen och det blir svårt att med olika uttrycksätt beskriva detta brott mot det vackra, när bilden förvirrar medvetandet, hur ser du då platsen?"

/Hany Musallam

"En morgon läste jag en artikel i en av de större svenska dagstidningarna, om antalet invandrare och flyktingar som hittills kommit till Sverige. En stereotypisk bild på en flykting bakom ett stängsel förstärker artikeln.

Vem är flyktingen och vart kommer den ifrån? När är bilden tagen? Inga ledtrådar.

Debatten om integration och flyktingpolitik är märklig. Ingen verkar vilja veta något om personerna bakom statistiken. Allt handlar om att påvisa att det kostar för mycket pengar, att de inte integreras etc. De mer liberala krafterna i Sverige idag hävdar humanitet och solidaritet. Väldigt få verkar vara intresserade av flyktingen. Man är mer intresserad av att föra fram sina åsikter. Politiskt korrekta eller inte.

För mig personligen, blev det uppenbart att när en person blir flykting, blir den även historielös. En stereotyp i en tidning. Ingen känner dig.

Det här är en berättelse om Yousif & Ghadah."

/Torbjörn Larsson

www.torbien.com

www.torbien.tumblr.com

 

In English

March to Heaven av Hany Musallam
Torbjörn Larssons skildring av flyktinglägret Al-Tans 2009