Kommande utställningar

Lyssna

23/3 – 6/5 Limbo

Gert Germeraad

Skulptur, teckning

Gert Germeraad föddes 1959 i Utrecht, Nederländerna. Han är utbildad vid Vrije Akademie i Haag samt vid konsthögskolan i Rotterdam. Han har vidareutbildat sig i konstnärlig forskning vid Konstfack i Stockholm.

Gert Germeraad är verksam inom genrerna skulptur och teckning. Under många år har han arbetat med serier av porträttskulpturer som tagit avstamp i arkivmaterial och fotografier. Ett övergripande tema för porträtten är den mänskliga sårbarheten och hur individer blir offer för fördomar och för rådande social-politiska system. Under senare år har tecknandet vuxit i betydelse för Gert Germeraad. Hans teckningar utforskar gränslandet mellan abstraktion och representation. Landskapet kring Eljaröd är en inspirationskälla för Gert Germeraad. Men han ägnar sig inte åt att naturtroget avbilda landskapets element. Snarare blir stenar, stenmurar, hagar och hinder på odlingsmark till objekt för eftertanke.

Det latinska begreppet limbo eller limbus betecknar ett mellanläge mellan två olika tillstånd. Ett stadium där man inte riktigt vet var man är eller vart man ska ta vägen. Obeslutsamheten kan vara påfrestande, men den kan också vara angenäm. I utställningen undersöks gränslandet mellan motsatser och därmed även mellantillståndets väsen. Men utställningen handlar inte bara om gränser utan lika mycket om längtan att överskrida dem. Utställningen belyser dilemmat; vart ska man ta vägen – och hur kommer man dit?

Vernissage fredag 23/3 kl. 17-19.30.
Utställningen invigs av Eskil Fagerström. Musik framföres av kören Trekvart under ledning av Ulrika Faijermo.

18/5-10/6 Behind the curtain

Kulturskolans elevutställning

Kulturskolans bildkonst – och filmelever har under året arbetat med identitet som tema. I årets elevutställning Behind the curtain i Tomelilla konsthall visas verk i många olika tekniker och uttryck som film, graffiti, måleri och keramik utifrån elevernas minnen, drömmar och personliga berättelser.

16/6 – 26/8 I dunkel - ljus

Anders Nils

Fotografi

Anders Nils är född 1964 i Göteborg.  Under åren 1986- 1992 studerade han vid Fotohögskolan samt Valands konsthögskola i Göteborg. Efter en lång och bred fotografgärning har han under senare år specialiserat sig på miljöerna ovan och under vattenytan i sjöar, hav och vattendrag. I gränslandet mellan vatten och land sker magiska ting.

De förföriskt vackra och i det närmaste måleriska skildringarna av undervattensvärldar som presenteras i utställningen är resultatet av en långsam arbetsprocess och många timmars arbete i och kring vatten för Anders Nils. När han väl har hittat en vattenmiljö som verkar intressant måste rätt väderförhållanden infalla. Då dyker han ner i vattnet och simmar sakta runt i timmar för att invänta rätt ljus och rörelser i vattnet. Först då kan en bild bli till. En bild som med stor känslighet skildrar ett ögonblick i en värld så nära, men ändå så avlägsen, annorlunda och otillgänglig.

Det som fascinerar Anders Nils med vattenlandskapen är samspelet mellan ljusets variation och vattnets rörelser och hur denna samverkan ger upphov till en oändlig variation av färger och nyanser i ett skiftande landskap. Anders Nils har bl.a. haft separatutställning på Sandgrund Lerin Konsthall och medverkat i samlingsutställningar i Lunds konsthall, Arvika konsthall samt Photo Baho i Barcelona. Han finns även representerad i flertalet samlingar och inom offentlig konst.

 

På nedre plan visas även en installation av Birgitta Godlund. Birgitta Godlund arbetar gärna och ofta med naturmaterial och levande vatten i sitt konstnärskap. Installationen Välsignat tillstånd (Sublime Conception) talar lågmält till alla våra sinnen, inte minst hörseln, och utgör en konceptuell kommentar till Anders Nils motivvärld.

Vernissage Lördag 16/6 kl. 12-16. Utställningen invigs kl. 13

Yellow Water Lily, 48 x 58cm.