Aktuell utställning

Lyssna


9/3-5/5

YVONNE LARSSON

Berget
mörkret
snön
och skogen


Yvonne Larsson är född 1958 i Blekinge. Hon är utbildad vid Forum konstskola i Malmö och Lunds universitet och är idag verksam och boendes vid Gyllebosjön på Österlen. Hennes konstnärliga medium är olja på duk. Målningarna, som ofta är av det stora formatet, balanserar i gränslandet mellan det föreställande och det abstrakta. Lager på lager av undermålning och färgbearbetning ger upphov till bildvärldar med förtätade stämningar. Ofta förekommer igenkännbara ting i Yvonne Larssons bilder som upprepas och metamorferas till gränsen till det metafysiska.

Tomelilla konsthall - Yvonne Larsson - Berget mörkret snön och skogen from itapp and film on Vimeo.