Lotteritillstånd

Lyssna

Lotteritillstånd

Ideella och allmännyttiga föreningar kan efter ansökan få tillstånd att anordna lotterier. 

Föreningar, som har sin verksamhet inom Tomelilla kommun, ansöker hos Kultur och fritid som handlägger registrering och tillståndsgivning när det gäller lokala lotterier. Blankett för ansökan om lotteri finns att hämta i menyn till höger, men lättast gör du ansökan via vår e-tjänst.

Till ansökan ska alltid bifogas:

  • Protokollsutdrag som visar att föreningen beslutat på möte att söka lotteriregistrering hos kommunen
  • Utsedd lotteriföreståndare

Föreningen ska även uppge lotterikontrollant. Observera att hen inte får vara medlem i föreningen som söker tillstånd.

Lotteritillståndsavgift tillkommer på 300 kr.

Ni kan även besöka Lotteriinspektionen på www.lotteriinspektionen.se för mer information om lotteritillstånd.


Behandling av personuppgifter

Kultur och fritid behöver spara och behandla personuppgifter om er förenings kontaktpersoner och styrelsemedlemmar, så som namn, adress, telefonnummer och e-post. Syftet med en sådan behandling är för att kunna komma i kontakt med er förening, för att er förening ska kunna söka halltider och/eller söka bidrag, ansöka om lotteritillstånd samt finnas i vårt föreningsregister. Läs mer om hur Tomelilla kommun behandlar personuppgifter här.