Leader Sydöstra Skåne

Lyssna

Projektstöd för lokal utveckling

Föreningen LEADER Sydöstra Skåne arbetar under EU:s programperiod 2014-2020 med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från fyra av de europeiska struktur- och investeringsfonderna samt offentliga medfinansiärer.

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är ett etablerat och framgångsrikt arbets- och angreppssätt inom EU som används för att skapa en positiv utveckling av ett visst område. Leadermetoden innebär att allt arbete utgår från lokala förutsättningar och lokala initiativ. Genom att sammanföra aktörer från ideell, privat och offentlig sektor från den lokala trakten skapas nya samarbetskulturer. Dessa bidrar till ett gemensamt ansvar för lokalsamhället, vilket skapar en bra grund för långsiktig och hållbar utveckling. Detta kreativa och innovativa arbetssätt gör också leadermetoden till en arbetsform som ger området stora möjligheter att hitta nya konkurrenskraftiga och företagsamma lösningar.

Varje leaderområde har sin egen lokala utvecklingsstrategi som bygger på de lokala behoven och som styr vilka projektidéer som kan få stöd. Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka ekonomiskt stöd till projekt som bygger på leadermetoden och som möter behoven i den lokala utvecklingsstrategin.

Det är föreningens styrelse, LAG, med representanter från ideell, privat och offentlig sektor, som beslutar vilka projekt som ska få ta del av de medel som ska fördelas under programperioden.

LEADER Sydöstra Skåne, som innefattar kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad, arbetar med stöd från Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden. För lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom Havs- och fiskerifonden bildas ett utökat leaderområde som innefattar ovanstående kommuner samt kommunerna Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

Mer information om LEADER Sydöstra Skåne, leadermetoden och inom vilka insatsområden det är möjligt att söka projektstöd till hittar du här: www.leadersydostraskane.se

Ytterligare info om LEADER Sydöstra Skåne, inklusive 2 nyheter om medlemskap och styrelseledamöter, finner du här!