Bidrag, stöd och stipendier

Lyssna

Bidrag för fritidsföreningar

Bidragsbestämmelser för ungdomsorganisationer och pensionärs- och handikapporganisationer finner du under Blanketter och informationsmaterial i menyn till höger.

Ansökan om Lokalt Aktivitetsstöd, tidigare Verksamhetsbidraget, skall vara kommunen tillhanda senast 15 februari resp. 15 augusti.

Övriga bidrag sökes senast den 1 april. Blanketter finns under Blanketter och informationsmaterial i menyn till höger. Tänk på att föreningen måste ha en drogpolicy för att kunna få bidrag.


Behandling av personuppgifter

Kultur och fritid behöver spara och behandla personuppgifter om er förenings kontaktpersoner och styrelsemedlemmar, så som namn, adress, telefonnummer och e-post. Syftet med en sådan behandling är för att kunna komma i kontakt med er förening, för att er förening ska kunna söka halltider och/eller söka bidrag, ansöka om lotteritillstånd samt finnas i vårt föreningsregister. Läs mer om hur Tomelilla kommun behandlar personuppgifter här.