Föreningar och föreningsliv

Lyssna

Föreningslivet - grundpelaren i kommunens fritidsverksamhet

I Kultur och fritids föreningsregister finns cirka 160 föreningar registrerade, med vilka vi har ett mycket gott samarbete.

Kultur och fritid ställer lokaler och kontanta bidrag till förfogande och föreningarna svarar för aktiviteterna.

I vår kommun finns ett mycket stort utbud av föreningsaktiviteter. 

Kultur och fritid och föreningarna samarbetar ofta i samband med kampanjer, arrangemang och friskvård. Fint prov på samarrangemang är Riksmarschen till förmån för Cancerfonden. 


Kontakta oss

fritid@remove-this.tomelilla.se

0417-181 70

Föreningsregister

Sök i vårt föreningsregister med cirka 160 föreningar.