Biblioteksplan 2017-2021

Lyssna

Bibliotek är en lagstadgad verksamhet sedan många år tillbaka.
I bibliotekslagen står det att varje kommun ska se över vilka biblioteksresurser som finns i kommunen.
Man ska göra en plan för hur man ska arbeta med dessa resurser. Via länken kan du ladda ner Tomelillas biblioteksplan och se hur vi planerar att jobba med biblioteken under de närmaste åren.

Ta gärna kontakt med biblioteket om du har några frågor eller synpunkter. Använd gärna e-postadressen biblioteket@remove-this.tomelilla.se eller ring 0417-18191.

Läs biblioteksplanen i pdf-format