Har du blivit utsatt för våld eller kränkningar?

Att bli illa behandlad eller att vara ett offer för våld är aldrig acceptabelt!

Du har rätt att slippa våld och kränkningar, men råkar du ut för det finns hjälp att få på olika sätt. Det kan kännas svårt att hålla jobbiga erfarenheter för sig själv, och du ska inte behöva göra det.

Alla kan göra något mot våld och kränkningar. Det kan vara att hjälpa en vän som råkat illa ut eller att säga ifrån om någon blir utsatt för mobbning, diskriminering eller trakasserier.