Kränkningar

Att känna sig kränkt av på grund av någon annan är något de flesta har upplevt. Det behöver inte alltid vara med mening, men det finns personer som sårar andra medvetet för att må bättre själva.

Det första är att försöka ignorera det personerna säger och komma ihåg att du är bra och värdefull precis som du är!

Det är tyvärr inte alltid så lätt att bara strunta i mobbaren och om det går för långt är det viktigt att du berättar för någon.

Tips:

  • Prata med en vuxen du känner dig trygg med.
    Det kan vara en förälder, skolsköterska, kurator eller ett äldre syskon. Det är viktigt att de hjälper dig att prata med en lärare eller rektorn på din skola, om du inte vågar göra det själv.

  • Många skolor har kamratstödjare, det finns kanske till och med en i din klass. Berätta för dem om vad som hänt. De har dessutom ofta tystnadsplikt och får inte berätta vidare för vem som helst.

  • Gå inte och bär på problemen själv! Det brukar ofta kännas bättre när man pratar ut med någon man litar på som kan ge stöd.