Alkohol, tobak och narkotika är olika sorters droger

En drog är något som är giftigt, som gör den som använder det påverkad och som man kan bli beroende av. Alltså räknas alkohol och tobak också som droger.

Trots att information om farorna med tobak, alkohol och narkotika är större än någonsin finns fortfarande missbruk och det sker utköp av alkohol och tobak, även till minderåriga.
Utköp av droger till minderåriga kan få allvarliga konsekvenser för den som köper ut, såväl böter som allvarligare straff finns i straffskalan.
Den minderåriga skadas också av ett påbörja ett bruk vid låg ålder, vilket kan leda till stora hälsoproblem både på kort och lång sikt.