När man mår dåligt kan ens sinnesstämning gå över i destruktiva beteenden

Det är viktigt att du söker hjälp om du har problem med ett beteende som skadar dig själv.

Kontakta till ungdomsmottagningen, en vårdcentral eller barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Du kan också vända dig till elevhälsan. 

Ring 112 eller kontakta en psykiatrisk akutmottagning om du eller någon annan mår väldigt dåligt och behöver akut hjälp. 

Det finns olika sorters ätstörningar

Om du tänker väldigt mycket på mat och vad du äter kan det bero på att du har en ätstörning. Det är vanligt att den som har en ätstörning tänker mycket på sin kropp och är sträng eller dömande mot sig själv. Det går att bli av med ätstörningar och det finns hjälp att få.

Det finns olika sorters ätstörningar. Här är några tecken på att du kan ha en ätstörning:

  • Du är rädd för att äta ”fel” eller för att gå upp i vikt, och äter väldigt lite.

  • Du äter jättemycket när du är ensam men inget alls när du är med andra.

  • Du försöker göra dig av med mat som du har ätit genom att kräkas.

  • Du tränar väldigt hårt för att gå ned i vikt.

Alla sorters ätstörningar påverkar hur du tänker om dig själv. Och ibland påverkar det relationerna med andra. En ätstörning stör alltid kroppens naturliga funktioner. Det är farligt för kroppen, och därför är det viktigt att få hjälp så tidigt som möjligt.

[Från Umo.se]

Hjälp:

Om du vill veta mer om vad som händer när du söker hjälp eller få tips från andra som varit i samma sits kan du läsa på ungdomsmottagningens hemsida.

Det är inte alltid man vet varför man känner ångest, stress, tomhet, förtvivlan, ilska eller oro

Det kan vara svårt att veta vad man ska göra av jobbiga känslor.

Smärta utanpå kroppen kan vara lättare att hantera än allt som känns jobbigt inuti. En del kan uppleva att ångesten minskar just vid skadetillfället, men efteråt brukar ångesten öka. Att skada sig själv innebär alltid att problemen förvärras på lång sikt. Alla är olika och har olika skäl till att inte må bra. Ibland kan det vara så att man inte riktigt vet hur man egentligen mår

[Umo.se]

Om du skadar dig själv är det väldigt viktigt att du får hjälp:

  • Det första steget är att berätta för någon. Du känner själv vad som är bäst för dig; att ta kontakt med någon du känner dig trygg med, men ibland kan det vara enklare att prata med någon som inte känner dig personligen.

  • Du kan kontakta ungdomsmottagningen (Umo) i Tomelilla, vårdcentralen eller skolkurator och skolsköterska.

Du kan läsa mer på UMOs hemsida. Där kan du få tips från folk som varit i samma sits.

www.umo.se/Att-ma-daligt/Skada-sig-sjalv/