Depression och ångest

Att ibland känna sig nedstämd eller orolig är en del av livet

De flesta har dagar när de grubblar mycket eller inte orkar något. Oftast går det över efter ett tag.

Ring 112 eller kontakta en psykiatrisk akutmottagning om du eller någon annan mår väldigt dåligt och behöver hjälp så fort som möjligt.

Du kan vara ledsen eller känna dig nere utan att vara depremierad. Men du kan lida av en depression om du känt dig nedstämd i flera veckor och samtidigt gör något av följande:

 • tappar intresset för sånt du brukar gilla

 • sover för lite eller för mycket

 • har svårt att koncentrera dig

 • tappar matlusten

 • äter mer än vanligt

 • lätt blir irriterad eller arg på dem du känner

 • får dåligt självförtroende och blir självkritisk

 • drar dig undan från folk

 • ägnar väldigt mycket tid åt att grubbla

 • får problem i skolan eller på jobbet

 • får självmordstankar.

[Umo.se]

Om du känner igen dig på flera av punkterna kan du behöva söka hjälp.

Prata med någon du litar på och känner dig trygg med. Ta kontakt med ungdomsmottagningen eller vårdcentralen för att få hjälp.