Alla människor mår dåligt ibland och det är okej!

Det kan vara under en kortare period eller en längre, det kan ha en självklar orsak eller ingen alls.
Det viktiga är att man kommer ur sina dåliga perioder, men det kan ibland vara svårt att göra på egen hand.

Du ska söka hjälp om du mår dåligt länge eller om du mår mycket dåligt. Kontakta till exempel en ungdomsmottagning, en vårdcentral eller barn- och ungdomspsykiatrin (bup). Du kan få hjälp av skolsköterskan eller skolkuratorn om du går i skolan

Ring 112 eller kontakta en psykiatrisk akutmottagning om du eller någon annan mår väldigt dåligt och vill ha hjälp så fort som möjligt. Ring telefonnummer 1177 för att få veta vart du ska gå.