Missbruk

Missbruket förändrar ofta människor. De kan göra eller säga saker som de aldrig skulle annars. Därför är det ytterst viktigt att ta kontakt med en vuxen eller en myndighet för att både du och den som missbrukar ska få hjälp.

Lägg aldrig skulden på dig själv, det är inte ditt fel att någon i din familj missbrukar! Kontakta socialtjänsten eller elevhälsan för att få hjälp. 

Här kan du läsa mer om att bo med en missbrukare:

http://www.umo.se/Familj/Att-bo-med-en-vuxen-som-dricker-eller-anvander-droger/