Det är inte konstigt att bli arg på sina föräldrar ibland

Ju äldre du blir, desto mer frihet vill du ha rätt till. Du behöver också ta mer och mer ansvar, som att hjälpa till hemma. Ibland kan man känna att ens föräldrar har höga krav och förväntningar på hur man ska vara, som inte stämmer överens med hur man själv vill vara.

Du kan:

  • Prata med dina föräldrar. Om du tycker det är jobbigt kan du skriva ett brev till dem där du berättar hur du känner. Du kanske kan behöva sätta dig in i din förälders situation samtidigt som den behöver sätta sig in i din?

  • Du kan ta kontakt med BRIS om du vill prata anonymt med någon.

  • Om situationen får dig att må dåligt kan du ta kontakt med skolkurator och skolsköterska eller kontakta en kurator på Umo.

  • Om du känner dig hotad kan du prata med en vuxen du litar på som kan hjälpa dig polisanmäla.

Om du är i en kritisk situation kan du ringa 112, då blir du kopplad till polisen eller socialjouren som är skyldiga att hjälpa dig i en nödsituation.