Vägarbeten och störningar

I vägskötseln ingår bl.a. reparation och underhåll av vägbeläggningar, rensning av gatubrunnar, kontroll av säker gatumiljö och renhållning av gång- och körbanor.

Gatusopning utförs med en vår- och höststädning. Vårstädning vanligtvis under april/maj och höststädning under oktober/november.

Du anmäler potthål och andra gatuskador via vår e-tjänst.

Fastighetsägare har ett solidariskt ansvar för gångbanor, trottoarer och trappor en bit utanför din tomt.

Fastighetsägare ska hålla trottoaren fri från t.ex. ogräs, snö och löv. Vid vinterväglag ska trottoaren halk- och snöbekämpas.

Grus, ogräs och annat material får inte föras ner i rännstenen eller ut i körbana, i avloppsbrunn eller placeras på allmän platsmark.

Mer information om ditt ansvar gällande snöröjning, lövsopning, beskärning av växtlighet finns i foldern ”Ditt ansvar som fastighetsägare”.

Senast uppdaterad: 2020-02-03