Torg och allmänna platser

Kommunens torg och allmänna platser är samlingsytor för både Tomelillabor och besökande. Allmänna/offentliga platser i kommunen innebär i princip alla platser utomhus där allmänheten rör sig, till exempel gator, torg, parker och liknande.

Kommunen har totalt 23 lekplatser. Under 2016-2018 har lekplatser i byarna upprustats och under kommande år kommer upprustning att ske i Tomelilla tätort.

I Tomelilla kommun finns fina parker och grönområden att besöka. Lekplatserna sköts i regel av upphandlad entreprenör, medan många grönytor sköts av byalag genom nyttjanderättsavtal. Parkerna i Tomelilla tätort sköts av kommunens personal.

Stadsparken

Ett större renoveringsprojekt pågår just nu i Stadsparken. Vi kommer inom loppet av tre år renovera Stadsparken enligt gällande utvecklingsplan. Vi beräknar vara klara någon gång under år 2020.

Bland annat kommer vi 

 • byta ut föråldrat växtmaterial

 • fixa grusgångarna

 • förnya och förbättra belysningen

 • röja och plantera nytt vid ankdammen

 • sätta upp nya skyltar.

Under renoveringstiden kan lastbilar och större fordon förekomma i parken, vänligen ta hänsyn till dessa för er säkerhet.

Ansökan om användande av offentlig plats lämnas alltid till polismyndigheten. Kommunens verksamhet samhällsbyggnad fungerar som remissinstans åt polismyndigheten vid upplåtelse av offentlig plats för olika ändamål. Ansökan hittar du på polisens hemsida.

Det finns många tillfällen då du kan behöva tillstånd för att använda offentlig plats, exempelvis:

 • Avfallscontainer 
 • Byggnadsställning 
 • Inplankning 
 • Skylift 
 • Försäljning 
 • Uteserveringar
 • Försäljningsstånd 
 • Varuvisning 
 • Kiosker 
 • Offentliga tillställningar som kräver markdisposition
 • Skyltning 

Ansökningsavgift: 
Polismyndigheten tar ut ansökningsavgift för att behandla din ansökan och kommunen markhyra för den plats du får disponera.

Torghandel är öppet alla dagar på torget i Tomelilla mellan klockan 8.00 och 16.00 och är avgiftsfri. Är du intresserad av en torgplats skickar du in din ansökan till verksamhet samhällsbyggnad. Ansökan hittar du under E-tjänster och blanketter nedan.

Senast uppdaterad: 2020-01-08