Torg och allmänna platser

Kommunens torg och allmänna platser är samlingsytor för både Tomelillabor och besökande. Allmänna/offentliga platser i kommunen innebär i princip alla platser utomhus där allmänheten rör sig, till exempel gator, torg, parker och liknande.

Kommunen har totalt 23 lekplatser. Under 2016-2018 har lekplatser i byarna upprustats och under kommande år kommer upprustning att ske i Tomelilla tätort.

Gröna oaser

I Tomelilla kommun finns många fina parker, trädgårdar och grönområden att besöka. Anläggningarna drivs såväl av privata intressenter som av hembyggdsföreningar och i kommunal regi.

Stadsparken

Ett större renoveringsprojekt pågår just nu i Stadsparken. Vi kommer inom loppet av tre år renovera Stadsparken enligt gällande utvecklingsplan. Vi beräknar vara klara någon gång under år 2020.

Bland annat kommer vi :

 • Byta ut föråldrat växtmaterial.

 • Fixa grusgångarna.

 • Förnya och förbättra belysningen.

 • Röja och plantera nytt vid ankdammen.

 • Sätta upp nya skyltar.

Under renoveringstiden kan lastbilar och större fordon förekomma i parken, vänligen ta hänsyn till dessa för er säkerhet.

Ansökan om utnyttjande av offentlig mark lämnas alltid till polismyndigheten.  Gatukontoret fungerar som remissinstans åt polismyndigheten vid upplåtelse av offentlig plats för olika ändamål.

Det finns många tillfällen då man måste söka tillstånd för att få utnyttja offentlig mark, såsom för:

 • Avfallscontainer 
 • Byggnadsställning 
 • Inplankning 
 • Skylift 
 • Tillfällig försäljning 
 • Uteserveringar
 • Försäljningsstånd 
 • Varuvisning 
 • Kiosker 
 • Offfentliga tillställningar som kräver markdisposition
 • Skyltning 

Ansökningsavgift: 
Observera att polismyndigheten tar ut ansökningsavgift för att behandla Din ansökan och kommunen markhyra för den plats Du får disponera.

Senast uppdaterad: 2019-08-12