För att få gräva i allmän mark krävs tillstånd. Tillstånd söks genom att fylla i blanketten för ansökan om grävningstillstånd via vår e-tjänst ansöka om grävtillstånd.

Grävning och återställning ska utföras enligt kommunens angivelser.