För att få gräva i allmän mark krävs tillstånd. Tillstånd söks genom att fylla i blanketten för ansökan om grävningstillstånd via vår e-tjänst ansöka om grävtillstånd.

Grävning och återställning ska utföras enligt kommunens angivelser.

E-tjänsten för grävtillstånd kan du också använda för att skicka in en TA-plan vid avstängning av gata.