Gatubelysning

Kontakta oss

Gatuchef
Peter Svensson
0417-182 94
peter.svensson@tomelilla.se

Driftchef
Johanna Nilsson
0417-182 91
johanna.nilsson@tomelilla.se

Planeringsingenjör
Håkan Berggren
0417-183 13
hakan.berggren@tomelilla.se

Kontakt gatubelysning:
Eva Fredriksson 
0417-182 90

Tomelilla kommun har ett service- och driftavtal med företaget Vattenfall Services Nordic AB som ska åtgärda släckta/trasiga armaturer inom kommunen. Samarbete sker även med Vägverket. De äger belysningen främst kring större vägar där inte Tomelilla kommun är väghållare.

När en felanmälan lämnas till gatukontoret vidarebefordras denna som en arbetsorder till Vattenfall. Ange vad som är fel, omfattning, adress, stolpnummer samt gärna uppgiftslämnare och telefonnummer. Stolpen ska vara märkt med ett stolpnummer (enligt bilden).

  • Fel som utgör fara för person eller egendom innebär omedelbar åtgärd.
  • Större fel (till exempel att ett helt område eller by har släckt gatubelysning på natten) innebär åtgärd inom 1 dag.
  • Gruppfel (till exempel att ett kvarter eller vägsträcka har släckt belysning), omfattande vandalisering, eller mörk vägkorsning i infarts- eller huvudgata innebär åtgärd inom 3 dagar.
  • Släckt eller blinkade ljuskälla vid/inom 10 meter från övergångsställe, att en större korsning, utgång från skola eller en markerad busshållplats är släckt innebär åtgärd inom en vecka.
  • Att två eller flera intilliggande ljuskällor är släckta eller blinkar innebär åtgärd inom 30 dagar.
  • För enstaka lampor sker rondering fem gånger per år i oktober, november, december, mars och i maj. Om det kommer in anmälningar utanför dessa perioder samlar entreprenören anmälningarna för att sedan byta dessa under bytesmånaden.

Juldekorationer sätts upp under november månad och tas ner efter tjugondedag jul i januari varje år.

Senast uppdaterad: 2019-06-03