Ditt ansvar som fastighetsägare

Kontakta oss

Som fastighetsägare har du ett solidariskt ansvar för gångbanor, trottoarer och trappor en bit utanför din tomt. Sikten ska vara god för gående och trafikanter. Vegetationen får inte skymma belysningsstolpar och skyltar/vägmärken. Vid vinterväglag ser du till att gångbanor, trottoarer och trappor utanför din fastighet är snöröjda, sandade eller grusade.

Senast uppdaterad: 2019-07-09