Om du blir sjuk och behöver resa till sjukvården finns det olika sätt att göra det på. Bussar och tåg är i många fall ett bra alternativ, privatbil ett annat. Kanske ditt hälsotillstånd berättigar dig att resa med taxi?