Färdtjänsten är till för dig som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att resa med den allmänna kollektivtrafiken.

Skånetrafiken ansvarar för färdtjänst

Skånetrafiken ansvarar för färdtjänst och riksfärdtjänst i Tomelilla kommun.

Genom att samla all kollektivtrafik hos en och samma huvudman skapas bättre service och ökade resmöjligheter, både för dig som är färdtjänstresenär och för dig som reser med allmän kollektivtrafik d.v.s. bussar och tåg.

Skånetrafikens färdtjänstområde omfattar hela Skåne samt resor till och från angränsande kommuner. För resor utanför färdtjänstområdet kan du ansöka om riksfärdtjänst.