I trafikförordningen finns de grundläggande bestämmelserna om hur du får stanna och parkera. Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte med vägmärke utan du måste kunna dem ändå. Det finns också lokala bestämmelser om parkering, dessa är normalt utmärkta med vägmärke.

Vad kostar parkeringen?

I Tomelilla kommun är det gratis att parkera på allmänna kommunala parkeringsplatser. 
På mark som ägs av till exempel bostadsbolag kan andra parkeringsregler gälla.