Karta över laddstolpar

I kartan nedan markeras kommunens 6 laddstolpar ut med röda ikoner.