Karta över laddstolpar

I kartan nedan är kommunens 6 laddstolpar markerade.