Karta över laddstolpar

I kartan nedan markeras kommunens 6 laddstolpar ut med röda ikoner. 

Laddstolpen på Tomelilla station fungerar inte för tillfälligt. Reparation pågår, och den förväntas vara i bruk igen i mitten av oktober.