Parkering

Lyssna

Gratis parkering

I Tomelilla kommun är det gratis att parkera på alla allmänna kommunala parkeringsplatser.

Parkeringsregler

I trafikförordningen finns de grundläggande bestämmelserna om hur du får stanna och parkera. Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte med vägmärke utan du måste kunna dem ändå. Det finns också lokala bestämmelser om parkering, dessa är normalt utmärkta med vägmärke.

Mer information om parkeringsregler hittar du hos Transportstyrelsen.

I Svensk trafikföreskriftsamling kan du se vilka parkeringsregler som gäller i kommunen.

Vad kostar parkeringen?

I Tomelilla kommun är det gratis att parkera på gator, vägar och parkeringar på allmän plats. På mark som ägs av till exempel bostadsbolag kan andra parkeringsregler gälla.