Gräva, schakta - Tillstånd

Lyssna

Gräva och schakta

För att få gräva i allmän mark krävs tillstånd. Tillstånd söks via e-tjänsten genom att fylla i blanketten för ansökan om grävningstillstånd.
Grävning och återställning ska utföras enligt kommunens angivelser, enligt uppgifter i länkat dokument.

Tillstånd

NamnE-tjänstBlankett
Ansökan om grävningstillstånde-tjänst utan inloggning
Ansökan om nyttjande av offentlig mark.
Ansökan om tillfällig försäljning/torghandele-tjänst med e-idblankett (pdf)

Kolla innan du gräver!

Undvik avgrävningar genom att skapa ett konto och ställ fråga i Ledningskollen.se