Gator

Lyssna

Målsättningen i Tomelilla kommun är att ingen ska dödas eller skadas i trafiken. Tomelilla ska upplevas som en trygg och snygg kommun att vistas i.

Kommunen ansvarar för drift och skötsel av allmänna gator och vägar. Inom detta ansvarsområde ligger bland annat snöröjning, barmarksrenhållning, reparationer, asfaltering, belysning, dagvatten, broar och tunnlar.

Hjälp oss att skadeanmäla

Om du upptäcker trafikfarliga miljöer i Tomelilla kommun är det mycket uppskattat om du skadeanmäler detta till kommunen. Det kan exempelvis vara hål i gatan eller trottoaren, dålig sikt på grund av vildvuxna häckar eller liknande.
För att göra skadeanmälan ring:
Tomelilla kommuns växel 0417-180 00      
Eller använd vår e-tjänst