Trafik och gator

Lyssna

Underhåll av gator, belysning m.m.

På de här sidorna kan du läsa mer om gatuarbeten, väghållning, belysning och parkering. Här kan du även göra en felanmälan och få info om hur du söker tillstånd för grävning och schaktning.

Kontakta oss

Gatuchef
Peter Svensson
0417-182 94
peter.svensson@remove-this.tomelilla.se

Driftchef
Johanna Nilsson
0417-182 91
johanna.nilsson@remove-this.tomelilla.se

Planeringsingenjör
Håkan Berggren
0417-183 13
hakan.berggren@remove-this.tomelilla.se

Kontakt gatubelysning:
Eva Fredriksson 
0417-182 90