Trafik och gator

Lyssna

Underhåll av gator, belysning m.m.

På de här sidorna kan du läsa mer om gatuarbeten, väghållning, belysning, parkering och kollektivtrafik. Här kan du även göra en felanmälan och få info om hur du söker tillstånd för grävning och schaktning.

Pågående och aktuella gatuarbeten finns under nyheter på sidan Trafik och Infrastruktur.

Kontakta oss

Gatuchef
Peter Svensson
0417-182 94
peter.svensson@remove-this.tomelilla.se

Planeringsingenjör
Håkan Berggren
0417-183 13
hakan.berggren@remove-this.tomelilla.se

Kontakt gatubelysning:
Eva Fredriksson 
0417-182 90

Tankställen för fordonsgas

Alla Sveriges tankställen för fordonsgas