Torg och allmänna platser

Lyssna

Kommunens torg och allmänna platser är samlingsytor för både Tomelillabor och besökande. Allmänna/offentliga platser i kommunen innebär i princip alla platser utomhus där allmänheten rör sig, till exempel gator, torg, parker och liknande.

Tillstånd och regler

Vill du sälja på torget, sätta upp uteservering eller använda gatupratare? Tänk på att du måste söka tillstånd och följa befintliga ordningsföreskrifter. Se mer under Tillstånd och regler i vänstermenyn.