Renhållning och snöröjning

Lyssna

Ansvar för renhållning och röjning

Kommunen ansvarar för renhållning och snöröjning av kommunala körbanor, torg, parkeringsplatser samt gång- och cykelväg.

Som fastighetsägare har du ett solidariskt ansvar för gångbanor, trottoarer och trappor en bit utanför din tomt. Mer information om ditt ansvar gällande snöröjning, lövsopning, beskärning av växtlighet finns i foldern ”Ditt ansvar som fastighetsägare”.