Renhållning och snöröjning

Lyssna

Ansvar för renhållning och röjning

Kommunen ansvarar för renhållning och snöröjning av kommunala körbanor, torg, parkeringsplatser samt gång- och cykelstråk.

Sopning av gator i Tomelilla kommun görs normalt i slutet på mars till mitten på maj. Det mesta görs under april månad.

Men även fastighetsägare har ett ansvar. Ett rent och snyggt Tomelilla är glädjande för alla som vistas i kommunen. Vi arbetar dagligen för det, men vi behöver din hjälp. Om alla ser till att skräpet i fickorna hamnar där det hör hemma, i papperskorgarna, och inte på trottoarer, körbanor, torg och buskage, blir det mycket trevligare — och renare.