Landsbygd och tätort

Lyssna

Landsbygden och dess karaktär

Idag bor omkring 35 % (ca 4400 personer) av kommunens befolkning på landsbygden eller i de mindre byarna. Det är en betydande andel och det är landsbygdsbefolkningen som genom generationers brukande av jorden format det öppna odlingslandskap som idag är så karaktäristiskt för Tomelilla kommun.

Det är av stor vikt att den spridda bebyggelsen på landsbygden får vara kvar och att den används.

Landsbygdsutveckling genom Leader

Skåne har genom landsbygdsprogrammet tillgång till EU:s Leaderprogram. Det unika med Leadermetoden är att företag, kommuner och föreningar tillsammans och på lika villkor beslutar om innovativa projekt på landsbygden. Leadermetoden ger alla i bygden möjlighet att påverka utvecklingen.

Tomelilla ingår i Leader Ystad- Österlenregionen med verksamhetskontoret i Ystad. För mer information och kontaktpersoner se länk i högerspalten till Leader Ystad- Österlenregionens hemsida