Efteranslutning

Lyssna

Gör en efterbeställning

Bor du i ett område på landsbygden där det redan finns fibernät (grönmarkerat på kartan) och din fastighet inte är ansluten är du välkommen med en beställning av efteranslutning.

 

Efteranslutningar är möjliga att göra när det finns två eller fler beställningar av efteranslutningar inom samma område. Vi samlar löpande in beställningar av efteranslutningar för att kunna planera för dessa.   

 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har beslutat att anslutningsavgiften för efteranslutningar ska vara den faktiska kostnaden att ansluta fastigheten till fibernätet plus en fast avgift på 8000 kr (exkl. moms). Kostnaden för anslutningen får dock inte understiga 20 000 kr (exkl. moms).

 

Är du intresserad av att ansluta din fastighet till fibernätet var vänlig kontakta:
Monika Jingmond
0417-183 07
monika.jingmond@remove-this.tomelilla.se