Bredband på landsbygden med flera aktörer

Lyssna

Områden med flera aktörer

Om du bor i ett område där det finns mer än en aktör som erbjuder fiber och vill veta mer om priser och utbyggnadsplaner var vänlig kontakta respektive företag nedan:

Teleservice Bredband AB

IP Only

Prata gärna med dina grannar och se vad ni tillsammans väljer. Desto fler som väljer samma aktör i samma område desto större blir chansen att få fiberanslutning snabbare.

Har du gjort en beställning till två aktörer så kan du se här vad konsumentverket skriver kring avbeställning: Konsumentverkets vägledning om fiber.


Tomelilla kommun och företaget IP Only har tecknat ett samverkansavtal för att säkerställa utbyggnaden av fiber i hela kommunen. Bakgrunden är att IP Only har skickat ut ett erbjudande om fiber i en stor del av kommunen, även delar av landsbygden där kommunen tidigare gått ut med intresseförfrågningar. Samverkansavtalet innebär att de båda parterna stämmer av med varandra så alla på sikt kommer erbjudas fiber. På de ställen där IP Only eller någon annan aktör bygger kommer kommunen inte att bygga fiber, utan vi satsar istället kraften på de delar där inga kommersiella aktörer finns.

Tomelilla kommun bygger alltså det område som har planerats (det bruna området på kartan) men i området Gussaröd- Bonaröd har IP Only erbjudit fiber och vi väntar på byggbeslut från IP Only.

Se mer på IP Only's webbplats.

Kontakta oss

Monika Jingmond
0417-183 07
monika.jingmond@remove-this.tomelilla.se