Bredband och IT

Lyssna

Beställning och tjänsteutbud

Fiber för landsbygd och tätort


Information till bredbandsaktörer

Försäljning av tomrör

Tomelilla kommun lägger nu ut tomrör till försäljning. Försäljningen kommer att ske till högstbjudande.

Var vänlig se följande bilagor.

Överlåtelseavtal, utkast som sedan undertecknas av båda parter. Där framgår även skallkraven för köp av tomrör.

Bilaga 1 – Beskrivning av tomrör och karta med tomrörens sträckning

Bilaga 2  - Fastighetsförteckning över de markägare som har kanalisation på sin mark

En ytterligare bilaga kommer att tas fram som ett Mallavtal avseende nyttjanderätt och begränsning av servitut.

Kontakta Monica Jingmond om ni önskar bilagorna skickade till er.

Anbud skickas senast den 7 mars till monika.jingmond@remove-this.tomelilla.se

.