Stöd och omsorg

Lyssna

Socialtjänsten

Socialtjänsten hjälper barn,
ungdomar och föräldrar
som har det svårt eller far illa.

De kan även hjälpa till om
man behöver pengar eller
hjälp att lägga upp en budget.

Människor som dricker
för mycket alkohol
kan också få stöd och råd.

Sjukvård och äldreomsorg

Vårdcentralen

Om du blir sjuk kan
du ta kontakt med
vårdcentralen.

De kan ge råd, ta emot
besök, ta prover och
skriva ut recept
på medicin.

Hemtjänst

Hemtjänst kan du få
om du har svårt att
röra dig i hemmet
eller att göra vardagliga sysslor.

Då får du hembesök och hjälp,
så att du fortfarande kan
bo kvar i din bostad.

Hemsjukvård

Du kan få en sköterska
som kommer hem till dig
om du har en sjukdom
eller ett funktionshinder
som gör det svårt för dig
att röra dig och ta dig
till din vårdcentral. 

Boende

Boenden är till för personer
som behöver omsorg och tillsyn 
dygnet runt.

Det kan vara så att de har
en sjukdom som gör att
de inte kan klara sig själva.

Invandring och integration

Som nyanländ flykting
ska du först prata
med Migrationsverket.  

Om du får stanna i Sverige 
hjälper de dig sedan
att söka arbete.

Som flykting kan du även
få hjälp av kommunen,
och information om hur
det svenska samhället fungerar.

Exempelvis kan du få råd
om hur du börjar studera,
hur du söker bostad
eller sjukvård.

Du får även utbildning
i hur man pratar svenska
för att du lättare ska
kunna få ett jobb 
och tjäna egna pengar.