Kommun och politik

Lyssna

Om Tomelilla kommun

Tomelilla kommun är en av
290 kommuner i Sverige.
Det bor cirka 13 000 personer
i kommunen.

De största byarna är 
Brösarp, Smedstorp,
Onslunda, Spjutstorp,
Skåne Tranås, Lunnarp
och den största orten
som är Tomelilla.

Tomelilla kommun har
omkring 820 anställda som
ser till att det som politikerna
bestämt blir gjort.

Politiken i Tomelilla

Alla invånare som fyllt 18 år
får välja kommunpolitiker
vart fjärde år.
Det kallas allmänna val.

Det är de politiker som sedan
ska bestämma om sådant
som är viktigt för alla
som bor i kommunen.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 
kan man säga är
kommunens "riksdag".

När vi röstar i valen 
får det parti som får flest
röster även flest politiker
i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige är
de som bestämmer i
alla viktiga frågor.

Till exempel hur mycket
skatt vi ska betala och
hur mycket pengar vi
ska satsa på olika saker. 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen
kan man kalla
kommunens "regering".

De tar reda på fakta
om olika frågor och ger råd
till kommunfullmäktige om
om hur de bör besluta om saker.

Därefter ser de till att
besluten blir verklighet.
För att göra det har kommunstyrelsen
tjänstemän till sin hjälp.

Tjänstemän kallas
de som arbetar i
kommunens verksamhet.

Kommunstyrelsen ska även
se över arbetet som
kommunens företag
och nämnder gör.

Nämnder

Nämnder och utskott är
grupper av politiker som
har ansvar för olika områden,
till exempel skola eller vård.

Politikerna i nämnden
ska bestämma saker
som rör just deras område,
men det är fortfarande
tjänstemännen som utför
det som det tas beslut om.

De olika nämnderna och utskotten 
i Tomelilla kommun är:

  • Familjenämnden för skola och social omsorg
  • Vård och omsorgsnämnden
  • Byggnadsnämnden
  • Kultur och fritidsutskottet.

Påverka kommunen

Har du idéer om vad
kommunen kan göra
för att Tomelilla kommun
ska bli bättre att bo i?

Eller vill du klaga på
någonting du tycker är dåligt?

Medborgarinitiativ

Alla som bor i
Tomelilla kommun
kan lämna in ett
medborgarinitiativ.
Det är ett förslag eller
en idé du har som
du tycker är bra.

Om du lämnar in ett förslag
kommer politiker i kommunen
att läsa det och bedöma
om det går att genomföra.

Synpunkter och klagomål

Vill du klaga på någonting
i kommunen eller bara lämna
synpunkter på det vi gör?

I så fall kan du göra det
direkt från datorn
i ett särskilt formulär.