Bygga, bo och miljö

Lyssna

Bygga, bo och miljö

Kommunen har hand om
och lägger upp en plan för
hur staden, byarna, naturen
och miljön ska se ut.

När kommunen bygger måste
de ta hänsyn till vissa lagar och
människors åsikter.