Vad drömmer du om att förverkliga i Tomelilla?

”I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.”

Det är kommunens vision. Vi hoppas och tror att det kan vara din också.

Du som bor och/eller verkar i Tomelilla kan nu söka pengar för stora och små idéer som utvecklar och förädlar vår plats.

Så. Vad drömmer du om att genomföra om medlen bara fanns? Har du någon utvecklingsidé i visionens anda som om den blev verklighet skulle stärka Tomelilla?

Ansökningar behandlas i april och november 2023 med sista ansökningsdag 3 april och 24 oktober.

Du kan söka Tomelilla kommuns visionsmedel om du:

 • är skriven i Tomelilla kommun
 • företräder en förening som har sin verksamhet i Tomelilla kommun.
 • företräder ett företag som, genom huvudsäte eller filial, finns och verkar i Tomelilla kommun.
 • är under 30 år och bedriver forskning eller forskningsförberedande studier på universitetsnivå i ett ämne i linje med visionen. Du ska antingen vara född, tillbringat majoriteten av din uppväxt eller vara nu boende i Tomelilla kommun.

Sökande som vill samarbeta, kan lämna in en gemensam ansökan för ett och samma projekt. Samarbeten ses extra positivt på i bedömningen. Detsamma gäller också idéer där resultatet kan komma till nytta kostnadsfritt för många.

Maximalt kan ett projekt få 100 000 kronor. Det gäller oavsett om man är en eller flera som söker tillsammans.

Visionsmedlen ska inte ses som rena företagsstöd. De är till för till idéer som är nytänkande och inte till det som kan sägas vara en naturlig företagsutveckling.

• Test och utveckling av idé, liten eller stor. Det viktiga är att den bidrar till att Tomelilla utvecklas i riktning mot visionen.
•  Forskning eller forskningsförberedande studier som bedrivs på universitetsnivå i linje med visionen.

Du kan inte få medel för att täcka kostnader som har uppstått innan projektets start eller som uppstår efter att projektet är avslutat. Du kan heller inte få medel till lön eller ersättning för nedlagd arbetstid.

Ibland är det svårt att konkretisera sin idé och veta vilket upplägg eller plan man ska ha för att kunna förverkliga. Hör av dig till oss, så hjälper vi dig!

Vi kan diskutera och utveckla din idé inför ansökan. Om du fått stöd och ska förverkliga din idé, erbjuder vi dig rådgivning,

Kontakt Tomelilla direkt:

Telefon: 0417-18000

Mejl: kommun@remove-this.tomelilla.remove-this.se

Fyll i ansökningsformuläret som du hittar via länken ovan. Är ni flera som samarbetar i ett projekt, räcker det att en av er fyller i och skickar in.

Innan du börjar, kan det vara bra att veta vad vi kommer fråga efter:

 • Projektnamn
 • Kort sammanfattning av din idé
 • Vilken är din målgrupp? Vem riktar sig den färdigutvecklade idéen till?
 • Vilka mål vill du uppnå?
 • På vilka sätt bidrar målen till visionen  ”I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.”?
 • Hur planerar du att gå tillväga (genomförandeplan)?
 • Hur kommer du att marknadsföra projektet?
 • Projektets startdatum och slutdatum

Om projektet är ett samarbete och innehåller fler sökande, räcker det att ni skickar en ansökan. Det finns plats för att ange var och en i ansökningsformuläret. Maximalt kan ett projekt få 100 000 kronor. Söker man som student eller forskare, är maxbeloppet 10 000 kronor.

Du har också möjlighet att bifoga dokument eller annat du bedömer kan vara bra att skicka med. Vi vill också veta hur din anknytning ser ut till Tomelilla - se mer under fliken "Vem som kan söka medlen" samt om det finns några nyckelpersoner som är avgörande för att idén ska kunna realiseras.

När din ansökan kommit in till oss, kommer vi gå igenom för att se om:

• Uppfyller ansökan de kriterier som finns för att kunna söka bidrag?
• Är projektidén i linje med visionen?
• Är upplägget genomförbart och budgeten realistisk?

Skulle något behöva kompletteras eller något är oklart, kommer vi kontakta dig.

Beredningsgrupp

De ansökningar som går vidare efter denna första granskning, kommer bedömas av en grupp bestående av representanter från det lokala förenings- och näringslivet samt politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Gruppen kommer bedöma den utifrån:

 • Leder idén till nytta för samhället om den realiseras?
 • Är idén nytänkande för Tomelillas del?
 • Kan resultatet komma många till del kostnadsfritt?
 • Är det ett samarbetsprojekt?
 • Svarar idén upp mot något särskilt behov som finns i Tomelilla kommun?
 • Kan hela det sökta beloppet beviljas?

Därefter är det kommunstyrelsens arbetsutskott som tar det formella beslutet kring om du får medel eller inte. Det sker vid arbetsutskottets möte i april och oktober varje år.

Du meddelas därefter hur det gått.

Ansökningsperiod

Du kan skicka in ansökningar när du vill, men de behandlas endast två gånger per år i kommunstyrelsens arbetsutskott i april och oktober. Sista ansökningsdag är några veckor innan dess. 2023 är sista ansökningsdag under våren 3 april för beslut 26 april, för hösten gäller 2 oktober för beslut 25 oktober.

Om du får medel och kan sätta igång med ditt projekt, behöver du slutföra det inom ett år.

När du marknadsför ditt projekt, vill vi att du berättar att det genomförs med hjälp Tomelilla kommuns visionsmedel.

Om problem uppstår som gör att du misstänker att du inte kan genomföra projektet såsom du beskrivit i din ansökan, ska du kontakta oss i god tid. Är projektet slut och du inte använt medlen såsom du sagt eller inom den tid som krävs, kan vi komma att kräva tillbaka dem.

Senast tre månader efter att du avslutat ditt projekt, ska du lämna in en rapport kring hur det gått.

Ta med:

 • ditt namn
 • vilken idé/projekt som du beviljades visionsmedel för
 • när (datum) du avslutade det du fick visionsmedel för
 • kort beskrivning av vad du använt pengarna till
 • kort beskrivning av hur det gick – har din idé bidragit till visionen? Kan andra ta del av eller få nytta av resultatet utan kostnad?

Rapporten kan mejlas, skickas eller lämnas in på papper.

E-post:

kommun@tomelilla.se

Post- och besöksadress:

Tomelilla kommun, Gustafs torg 16, 273 80 Tomelilla

Ansökningsomgång hösten 2022:

UF-företagen Hyttinredning UF samt Trimit UF vid Bollerups naturbruksgymnasium får 5000 kronor vardera.

Ansökningsomgång våren 2022:

Onslunda kulturförening får 75 000 kronor för att kunna skaffa en vedeldad stenugn till sin samlingslokal Maggan.

Charlotte Ivarsson Lundberg, Åsgård i Onslunda, får 75 000 kronor för att kunna skaffa en kvarn för att mala sina kultursädesslag på gården.

Ansökningsomgång hösten 2021:

VIPå Österlen får 25 000 kronor för vidareutvecklande av app för besökare i Tomelilla.

Dressin på Österlen AB får 25 000 kronor för byggande av en Caboose sovvagn i anslutning till dressinspår i Fyledalen.

Joakim Möller får 25 000 kronor för att utveckla odlings- och försäljningsverksamhet inom bärodling i Norra Björstorp.