I december 2020 antogs Tomelilla kommuns vision:

”I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.”

En kortare devis är kopplad till visionen: "Tomelilla på Österlen - en kreativ och hållbar bit av Skåne”

För att involvera allmänheten, avsätts medel årligen från och med 2021 för att stimulera stora och små idéer för att utveckla Tomelilla i visonens anda.