Under hösten 2019 har ett arbete för ett ny vision startats upp.

Den befintliga visionen lyder:

"Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet och njuter av Österlen!"