I december 2020 antogs Tomelilla kommuns vision:

”I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.”

En kortare devis är kopplad till visionen: "Tomelilla på Österlen - en kreativ och hållbar bit av Skåne”

Visionen tar språnget utifrån Tomelillas stora styrkor mat, kultur, kreativitet, natur och rika näringsliv. Det innovativa och hållbara samhället hänger ihop, i ett Tomelilla där alla kan växa.

Visionen är grundläggande i kommunens interna arbete och styrning, men den kan inte uppnås utan att andra aktörer strävar åt samma håll. Alla kan inte jobba brett med alla dimensioner av visionen, men vi tror att alla kan hitta något man brinner för i den och bidra till helheten.

Visionsmedel

Årligen från och med 2021, finns pengar att söka för att stora och små idéer ska bli verklighet. Vi kallar dem helt enkelt för visionsmedel.

Syftet är att du som är invånare, näringsidkare eller representant för en förening, ska kunna vara med och utveckla Tomelilla i visionens anda genom ett ekonomiskt stöd.