Vision Tomelilla

Under hösten 2019 har ett arbete för ett ny vision startats upp.

Den befintliga visionen lyder:

"Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet och njuter av Österlen! Tomelilla ska vara platsen för inspiration och utveckling. Här bygger vi ett hållbart samhälle för kommande nya generationer."

Senast uppdaterad: 2020-03-20