Så styrs Tomelilla kommunVISION TOMELILLA

I visionen ryms den utveckling vi vill se för Tomelilla kommun. Under 2020 arbetar vi med att ta fram en ny.

 

POLITISK INRIKTNING

Kommunfullmäktige har fastställt tre övergripande målområden för Tomelilla kommun.

 

TILLITSBASERAD STYRNING

God analys, stabila strukturer och tydliga, tillitsfulla ansvar långt ut i verksamheten. Det tror vi skapar arbetsglädje och bästa service till dem vi är till för.

OMVÄRLDSANALYS

Kommunens verksamhet påverkas av såväl globala trender som mer lokala förutsättingar. Omvärldsanalysen ger en möjlighet till god planering genom framförhållning.

STYRANDE DOKUMENT

Styrdokumenten är det ramverk vi i kommunen jobbar utifrån.