Så styrs Tomelilla kommunVISION TOMELILLA

I visionen ryms den utveckling vi vill se för Tomelilla kommun. Kopplat till visionen finns medel att söka för den som vill förverkliga en idé.

POLITISK INRIKTNING

Kommunfullmäktige har fastställt tre övergripande målområden för Tomelilla kommun.
 

TILLITSBASERAD STYRNING

God analys, stabila strukturer och tydliga, tillitsfulla ansvar långt ut i verksamheten. Det tror vi skapar arbetsglädje och bästa service till dem vi är till för.

OMVÄRLDSANALYS

Kommunens verksamhet påverkas av såväl globala trender som mer lokala förutsättingar. Omvärldsanalysen ger en möjlighet till god planering genom framförhållning.

STYRANDE DOKUMENT

Styrdokumenten är det ramverk vi i kommunen jobbar utifrån.