Vuxenutbildning

Kontakta oss

Vuxenutbildningen Ystad
Björnstjernegatan 10
271 80 Ystad
Tel 0411-577667

Tomelilla kommun har samarbetsavtal med Ystads kommun gällande grundläggande vuxenutbildning, gymnasiala kurser, lärvux samt studie- och yrkesvägledning.

Senast uppdaterad: 2019-10-02