Studie- och yrkesvägledning

Tomelilla kommun har samarbetsavtal med Ystads kommun gällande studie- och yrkesvägledning för vuxenutbildning. Kontaktuppgifter hittar du på Ystad kommuns hemsida.