Våld kan förekomma i alla typer av relationer. Våld är en handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer, kränker, får personen att göra något mot sin vilja eller att avstå från att göra något den vill. 

Hit kan du vända dig om du är utsatt för våld eller utsätter någon för våld:

Social jour

Kontakta den sociala jouren: 112

Det finns social beredskapsjour i Tomelilla kommun som är tillgänglig på telefon utanför våra ordinarie öppettider. Du når den sociala beredskapsjouren genom att ringa 112. Den sociala jouren är ett  samarbete mellan Tomelilla, Sjöbo, Svedala, Trelleborg, Skurup, Simrishamn, Ystad och Vellinge kommun.

Socialtjänsten i Tomelilla

Kontakta socialtjänsten i Tomelilla:  0417-180 00 (be att få prata med socialtjänsten)

Telefontider är måndag–torsdag 8.00–16.00 och fredag 8.00–15.00.

Kvinnofridslinjen

Kontakta Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en stödtelefon för dig som  upplever eller upplevt hot, våld eller sexuella övergrepp. Kvinnofridslinjen kan nås dygnet runt, året runt. Det är gratis att ringa till kvinnofridslinjen.

Läs mer om Kvinnofridslinjen genom länken nedan:

Telefonlinjen Välj att sluta

Kontakta Välj att sluta: 020-555 666

Välj att sluta är en telefonlinje för dig som utövar våld mot din partner och som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Det är gratis att ringa till telefonlinjen.

Läs mer om Välj att sluta genom länken nedan:

Freezonen

Kontakta Freezonen: 073 330 30 28

Freezonen är en kombinerad brottsofferjour, kvinnojour och tjejjour. Behöver du hjälp? Freezonens nationella stödtelefon 0733 30 30 28  är öppen måndag till fredag 9.00- 16.00. Hit kan du vända dig anonymt för att få stöd och råd.

Läs mer om Freezonen genom länken nedan: