Under juni, juli och augusti kommer överförmyndarenheten ha lägre bemanning på grund av semestrar. Därför kan handläggningstider bli längre. Vi uppmanar alla att vara ute i god tid i ärenden som kräver samtycken, exempelvis uttagstillstånd och olika slag av ansökningar.

Corona/covid-19 

Det råder fortfarande speciella omständigheter på grund av corona/covid-19. Vi tar endast emot bokade besök och försöker med tanke på smittspridningen att minska ner dessa så långt det är möjligt. Ärenden kan istället hanteras via mejl eller telefon. Vi uppmanar alla att följa de råd som finns på våra kommuners och myndigheters hemsidor.