Som god man eller förvaltare är det viktigt att du är insatt i din roll för att kunna göra en bra insats. Det finns många ställen att hämta information ifrån, här är några av dem.

Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd

Telefon: 0417-18000
Våra telefontider: måndag, onsdag, fredag 10.00-11.00 samt tisdag 13.00-14.30
E-post: overformyndarnamnden@remove-this.tomelilla.remove-this.se
Besöksadress: Gustafs torg 16, Tomelilla (observera att vi endast tar emot bokade besök)

Godmansföreningar

Godmansföreningens uppdrag är att hjälpa och stötta gode män och förvaltare. De kan erbjuda erfarenhetsutbyte, försäkring med mera.

Godman.se

Här finns mycket information: www.godman.se. De har även länkar till flera stora kommuner som har mycket information på sina hemsidor.

Tips och råd

  • Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare: www.rfs.se
  • Rollkoll – hittar du både som dokument på webben och som film på https://www.youtube.com (sök sedan ”rollkoll”)
  • Svenska bankföreningen: www.swedishbankers.se Här finns information riktad till gode män under ”Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna”.

Myndigheter

Försäkringskassan www.forsakringskassan.se

Pensionsmyndigheten www.pensionsmyndigheten.se

Kronofogden www.kronofogdensen.se

Skatteverket www.skatteverket.se

Konsumentverket www.konsumentverket.se

Konsumenternas www.konsumenternas.se

Hallå konsument www.hallakonsument.se

Ersättningskollen www.ersattningskollen.se

Litteratur:

Rollkoll – hittar du både som dokument på webben och som film på

www.youtube.com (sök sedan ”rollkoll”)

God man och förvaltare – en handbok, Daniel Sjöstedt och Peter Sporrstedt.
Förlag Studentlitteratur AB. Denna bok använder vi oss i våra utbildningar.