Brådskande ärende

Ibland har huvudmannen väntat länge på att få en god man eller förvaltare och det kan finnas viktiga saker för dig att ordna för din huvudman. Du bör därför omgående kontakta din huvudman för att bilda dig en uppfattning av din huvudmans behov och vad han eller hon värdesätter och vill prioritera.

Det är viktigt att du så snart som möjligt informerar om att det nu finns en god man eller förvaltare. Det kan vara bråttom för att obetalda räkningar inte ska skickas till inkasso eller för att huvudmannen inte ska vräkas från sin bostad. Du ska så snart som möjligt kontakta och presentera dig för huvudmannen, din företrädare, boende, socialtjänst, bank och myndigheter.

Bank

Besök banken och se över vilka konton huvudmannen har. Det vanligaste är att du som ställföreträdare har ett transaktionskonto i huvudmannens namn. På det kontot ska samtliga inkomster sättas in och samtliga fakturor betalas. Det bör finnas maximalt 30 000 kronor på det konto du har hand om. Överstigande medel som inte direkt ska användas för huvudmannens dagliga livsföring ska placeras på ett tryggt och säkert sätt med skälig avkastning. Sparformen ska beläggas med överförmyndarspärr.

Det är du som meddelar banken om att kontot ska överförmyndarspärras. Det är vanligt att huvudmannen själv har ett privat konto där du överför medel som huvudmannen behöver till mat, fickpengar eller annat. Det bör dock observeras att huvudmannen alltid har rätt att ta ut pengar från spärrade konton när det gäller godmanskap. Vid förvaltarskap gäller spärren mot både förvaltaren och huvudmannen.

Du kan lämna fickpengar till huvudmannen på olika sätt. Det enklaste är oftast att du för över pengar till ett särskilt konto som din huvudman har ett kontokort kopplat till. Då kan du föra över så mycket pengar och så ofta som behövs beroende på din huvudmans behov och ekonomi. Du kan också lämna kontanter. Då behöver du få en kvittens från din huvudman att han eller hon har mottagit pengarna.

Enligt föräldrabalken ska huvudmannens medel vara placerade trygg och med skälig avkastning. Det kan vara bra att överväga hur pengarna ska placera med hänsyn till den statliga insättningsgarantin. Insättningsgarantin innebär att huvudmannen får ersättning av staten om den bank eller institut där han eller hon har sina pengar går i konkurs. Skyddet gäller upp till 1 050 000 kronor per person och institut. Gällande placering ombeds du rådgöra med banken. Vissa placeringsformer kräver överförmyndarens samtycke.   

Budget

När du tillträder i ditt uppdrag bör du alltid upprätta någon form av budget för din huvudman. I mer komplicerade fall kan du kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare.

Post

Fundera på om det är lämpligt att ange din adress som så kallad ”särskild postadress för din huvudman”, för att inte missa viktig post. Detta måste ske i samtycke med huvudman vid godmanskap. Tänk på att alla företag och bolag inte omfattas av särskild postadress utan måste meddelas separat. 

Försäkring

Kontrollera att din huvudman har en hemförsäkring och en olycksfallsförsäkring, och att de stämmer med din huvudmans behov. En flytt till ett mindre boende kan till exempel göra att omfattningen av din huvudmans hemförsäkring behöver ändras. Om huvudmannen inte har någon hemförsäkring bör du hjälpa honom eller henne att teckna en sådan.

Kontakter

Meddela myndigheter och anhöriga om ditt förordnade. Skicka in kopia av ditt registerutdrag.