Årsbrev med aktuell information

Till dig som är ställföreträdare

Tomelilla den 29 december 2020

Nu har det gått ett helt år sedan förra årsbrevet och vi har ett nytt år framför oss. Det har varit ett intensivt år där även överförmyndares arbete har påverkats. Ett stort tack till alla som trots svåra förutsättningar försökt göra det bästa som går av situationen.

Året som gått har varit ett speciellt år på grund av pandemin. Vi har fått ändra på hur vi gör utbildningar, hur vi träffar er och så vidare. Flera av förändringarna kan komma att vara kvar även när pandemin är över.

  • Besök är vi restriktiva med och vi fortsätter med att endast ta emot bokade besök.
  • Digitala möten kommer vi att välja om detta är möjligt.
  • Utbildningarna kommer att ske digitalt om det är möjligt.
  • Postlådan utanför överförmyndarenheten använder ni när ni ska lämna in handlingar till oss. Vi tömmer lådan flera gånger per dag.
  • Hemsidorna till oss och alla övriga myndigheter som ni kommer i kontakt med bör ni kontrollera ofta. Här läggs ut information kontinuerligt.

Meddelande om djupgranskning kommer i separat utskick till de utvalda ställföreträdarna.  

Förvalta egendom ingår inte i alla uppdrag. Ärende som saknar denna del ska redovisas genom att ställföreträdaren inkommer med en redogörelse över insatser. 

Förvaltarskap omprövas årligen. Förvaltare ska lämna in en aktuell och utförlig motivering till varför förvaltarskapet ska kvarstå, jämkas eller upphöra. I er motivering ska det framgå vilka risker som föreligger och vilka skadliga rättshandlingar huvudmannen företar. Förvaltarens bedömning är av stor betydelse för överförmyndarens beslut.

Meddela ändrade förhållanden löpande under året till oss. Det är viktigt att vi har aktuella uppgifter om er och er huvudman.

När ni skriver under en årsräkning på heder och samvete innebär det att ni intygar att uppgifterna är fullständiga och sanningsenliga. Detta kan ni läsa mer om i Brottsbalken 15 kap 10 §. 

Merkostnadsersättning kan sökas på Försäkringskassan. Om ni beviljas detta är det viktigt att anmäla förändringar till FK så snabbt som möjligt. En förändring kan innebära att huvudmannen blir återbetalningsskyldig.

Visma och flera andra inkassobolag har utökat sina uppdrag till att även köpa fakturor. Detta gör att vi inte kan se på kontoutdraget om det är en faktura eller om det är en påminnelse som gått vidare till inkasso. Vi vill därför ha in kopior på verifikationerna som kommer från de olika inkassobolagen.

Gåvoförbudet påminner vi om. Det är endast personliga presenter som huvudmannen alltid har gett och står i rimlighet till dennes tillgångar som kan anses godtagbara.

Sammanblandning av era ekonomier är inte tillåtet. Det innebär bland annat att ni inte ska göra utlägg som ni sedan för över till ert konto eftersom ni då sätter er huvudman i skuld.

Vi tipsar om www.efterlevandeguiden.se, en svensk webbplats som riktar sig till efterlevande. Här samlas information från Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten.

Före den 1 mars 2021 ska ni lämna in en redovisning av huvudmannens ekonomiska ställning och vad uppdraget inneburit under 2020. Tänk på att påbörja er sammanställning i tid då anstånd endast kan beviljas om du har särskilda skäl, tex allvarlig sjukdom. 

Känner ni någon som ni tror skulle passa som god man så tipsa gärna personen om att de kan anmäla intresse för att bli god man.

Hälsningar

Handläggarna vid överförmyndarenheten