Tomelilla den 1 december 2022

Till dig som är ställföreträdare

Årsbrev 2022

Så har ännu ett år passerat. Restriktionerna har lättat och det har åter blivit möjligt med besök och fysiska möten vilket är positivt. Det är ett viktigt uppdrag ni utför och ni gör stor skillnad för huvudmännen. Vi tackar för det arbete ni lagt ner under året samt det engagemang ni visar. 

Överförmyndarenheten har sedan maj ny chef, Pälle Syrén Mandelkonvalj. Enheten har under hösten utökats med två nya kollegor, Åsa Pettersson och Sofie Albinsson.

Organisation

Från och med 2023-01-01 kommer Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Simrishamns kommuner att bilda en gemensam överförmyndarnämnd med namnet Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd. Kansliet kommer att vara beläget i Kommunhuset, Gustafs torg 16 i Tomelilla. 

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd kommer att finnas i de nya lokalerna från och med 2022-12-15 och Simrishamns kommun ansluter direkt efter årsskiftet. 

Handlingar kan lämnas i brevinkastet på kommunhuset eller direkt till receptionen. Vid behov av möte med handläggare vänligen boka tid. Ni kan som vanligt nå oss via Tomelilla Direkt 0417- 180 00 eller via overformyndarnamnden@tomelilla.se.

Uppdaterade och förbättrade blanketter med vår nya logga kommer att läggas upp, så håll utkik på hemsidan.

Årsredovisning

Det börjar närma sig inlämning av årsräkningar för år 2022. Inför inlämning anordnar överförmyndarnämnden genomgång av hur redovisning ska ske. Följande tillfällen erbjuds:

11 januari, kl. 17.30 Kommunhuset i Tomelilla, lokal Svea Hund

16 januari, kl. 14.00 Kommunhuset i Tomelilla, lokal Svea Hund

18 januari, kl. 17.30 digitalt möte via Microsoft Teams

23 januari, kl. 14.00 Kommunhuset i Simrishamn, lokal Stora Salen

30 januari, kl. 17.30 Kommunhuset i Simrishamn, lokal Stora Salen

Anmälan sker till: overformyndarnamnden@remove-this.tomelilla.remove-this.se

I början av januari kommer vi även att skicka ut skriftlig information som ni behöver ta del av.  Årsräkningar granskas som tidigare i den ordning de inkommit och är kompletta. I de fall årsräkningen är felaktigt ifylld eller begäran om komplettering krävs fördröjs granskningen.

Information gällande andra myndigheter

Pensionsmyndigheten har sedan 2022-08-01 ändrat reglerna för bostadstillägg. De ändrade reglerna innebär att fler pensionärer kan ha rätt till förmånen. Myndigheten har uppdaterade broschyrer. Preliminär beräkning av bostadstillägg kan göras på pensionsmyndighetens hemsida. 

Försäkringskassan har efterfrågat uppgifter vid byte av ställföreträdare och vill då särskilt veta att föregående ställföreträdare blivit entledigad. Som ny ställföreträdare bör ni därför skicka in registerutdrag tillsammans med en skrivelse om att byte har skett samt att ni vill att all kommunikation och utskick av utbetalningsbesked sker via er.

När ni förordnats som ställföreträdare är det viktigt att ni så snart som möjligt skickar registerutdrag till samtliga berörda myndigheter.

Övrig information

Tänk på att ni frankerar försändelser till oss med korrekt porto. Vid otillräckligt porto löser vi inte ut försändelsen och det kan ta tid att få tillbaka försändelsen om avsändare inte tydligt framgår. Om det är redovisningshandlingar som ej når oss riskerar ni att få påminnelser och beslut om vitesföreläggande. 

För er som inte tagit del av vår information på hemsidan rekommenderar vi att ni besöker sidan. Här har vi publicerat flera olika texter som berör bland annat uppdrag som god man och vad som krävs för olika förvaltningsåtgärder som dödsboförvaltning eller fastighetsförsäljning.

Slutligen är vi alltjämt i stort behov av ställföreträdare som kan ta nya uppdrag eller uppdrag i behov av byten. Tipsa gärna bekanta ni tror skulle kunna passa som ställföreträdare. Om ni själva har utrymme att ta fler uppdrag så hör av er.

God Jul och Gott Nytt År

önskar personalen på överförmyndarenheten