En person som inte själv kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi kan behöva hjälp att få vardagen att fungera. Personen kan då få hjälp av en god man eller förvaltare.

Information från överförmyndarenheten

Organisation

Från och med 2023-01-01 bildar Tomelilla, Ystad, Sjöbo samt Simrishamns kommuner en ny överförmyndarnämnd. Nytt namn blir Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd.

Nya lokaler

Den 15 december flyttar överförmyndarenheten till kommunhuset, Gustafs torg 16 i Tomelilla, och från och med 2023-01-01 är enheten gemensam för de fyra kommunerna.

Hur du påbörjar och sköter ditt uppdrag som god man och förvaltare.

Vad en god man kan hjälpa dig med och hur du ansöker. 

Ditt uppdrag och ansvar som förmyndare (i huvudregel förälder) till barn under 18 år.

Läs om uppdraget som god man eller förvaltare och lämna en intresseanmälan.

Här kan du beställa förvaltarfrihetsbevis.

Protokoll och sammanträdestider för överförmyndarnämnden.